Coaching Bewust Eigen Wijs

Coach/Counselor Psycho Sociaal Therapeut Culemborg

Chronische pijnklachten

Er is sprake van chronische pijnklachten als de pijn drie tot zes maanden aanhoudt. Enkele voorbeelden van deze pijn zijn chronische rugpijn, chronische hoofdpijn, fantoompijn, oncologische pijn en neuro pathische pijn. De meeste pijnen gaan vanzelf over maar soms is dat niet het geval! De pijn houdt aan en na het bezoeken van diverse specialisten blijkt er (nog) geen behandeling voor te bestaan. Je zult moeten leren leven met de pijn, maar hoe doe je dat? Je staat midden in het leven en je wilt nog heel veel maar je kunt steeds minder. Wanneer je al jaren lang pijn hebt is dat moeilijk te accepteren. En het is moeilijk om er mee om te gaan.

Hoe kan je er mee om leren gaan?

Wat je kunt leren is te kijken hoe je met de pijn omgaat. Wat doe je als je klachten hebt? Sta je stil of ga je door? Je kunt leren om je zo te gedragen dat je beter kunt functioneren met minder pijn. Hoe beter je met jezelf en de klachten omgaat hoe groter de kans dat je minder pijn ervaart.

Hoe kan ik je helpen?

• Door op een andere nieuwe manier met de pijn aan de slag te gaan
• Door kennis te verkrijgen over de pijn om de pijn terug te dringen
• We gaan kijken wat je moet doen maar vooral wat je moet laten
• Door je te leren ontspannen
• Om het vertrouwen in jezelf te herstellen
• Jezelf serieus te nemen
• Door duidelijke haalbare doelen te stellen
• EFT in te zetten

De EFT methode ( zie bij Stresscounseling) kan een prettige manier zijn om bij chronische pijn verlichting te brengen. Chronische pijn brengt vaak spanning en angst met zich mee. EFT is een goed hulpmiddel om een daadwerkelijke verandering in te zetten omdat je ervaart dat je er rustiger van wordt. Dit geeft vertrouwen in jezelf en het is dan vaak eenvoudiger om te werken aan gedragverandering.